Thư giãn đọc sách
13-06-2020

XGame định hướng văn hóa đọc đến từng thành viên tại công ty. XGame chú trọng phát triển tư duy, tri thức của con người, hơn thế nữa giúp mọi người có thời gian giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau khi làm việc.Mỗi người chọn 1 cuốn sách và bắt đầu thư giãn nào….


Tất cả XGamer đều là những con người tràn đầy nhiệt huyết, năng động, và tài giỏi. XGamer luôn đoàn kết, đồng lòng, và luôn hết mình cả trong công việc cũng như những cuộc vui chơi bất tận.
Follow us on:
XGame