XGame sẽ đồng hành cùng slogan mới “𝐓𝐇𝐈𝐍𝐊 𝐁𝐈𝐆, 𝐖𝐎𝐑𝐊 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓” với một hình ảnh hoàn toàn khác, hướng đến một mục tiêu xa hơn, cao hơn so với slogan trước đó là “JUST GOT BETTER”. Với định hướng mới này, XGame sẽ có một vai trò, sứ mệnh lớn hơn; mở rộng lĩnh vực với kỳ vọng, tham vọng lớn; dám nghĩ, dám làm.

Trước mắt còn nhiều khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Nhưng chúng tôi tin rằng, với chiến lược mới, tầm nhìn mới, cùng sự đồng hành của tất cả các thành viên, XGame sẽ có thể sớm đạt được những mục tiêu đó của mình.

Related activities
[𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐗] DU XUÂN CÙNG XGAME
[𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧𝐗] DU XUÂN CÙNG XGAME

Khởi động năm mới bằng chuyến du xuân cùng XGame

[𝐗𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐎] YEAR END PARTY
[𝐗𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐎] YEAR END PARTY

Một năm 2023 đi qua đã để lại bao dấu ấn, cảm xúc khó quên. Trước khi bước sang một chặng đường mới, hãy cùng ngồi lại để tổng kết hoạt động sau 1 năm dài nỗ lực, cố gắng của cả tập thể XGame.