Vị trí dành cho bạn

Cơ hội nghề nghiệp, cùng XGame vươn ra tầm Thế giới!

XGame Studio

Những giá trị XGame mang lại

- Môi trường trẻ trung, năng động và thoải mái
- Thu nhập hấp dẫn, phúc lợi không giới hạn
- Có cơ hội gặp gỡ, làm việc với các đối tác lớn
- Văn phòng hiện đại, chế độ tốt, đãi ngộ cao
- Phát triển chuyên môn, kỹ năng toàn diện
- Quy trình đạo tạo chuyên nghiệp
Ứng tuyển